Ban chỉ đạo thu ngân sách huyện triển khai nhiệm vụ giải pháp thu thuế quý 2 năm 2018.

Chiều ngày 7/5, Ban chỉ đạo thu ngân sách huyện họp đánh giá kết quả thu thuế, phí và lệ phí 4 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ giải pháp thu quý 2 năm 2018. Đ/c Phạm Văn Hằng - Ủy viên ban thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo thu ngân sách huyện chủ trì cuộc họp.

         4 tháng đầu năm nay, tổng thu các loại thuế, phí và lệ phí trên địa bàn huyện thực hiện được trên 78 tỷ đồng, đạt 49,9% doanh thu năm, tăng 11,1 % so với cùng kỳ. Trong đó, thuế ngoài quốc doanh đạt trên 16,5 tỷ đồng, tăng 52,1%; lệ phí trước bạ đạt trên 8,5 tỷ đồng, tăng 70,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên khoản thu từ Phí và Lệ phí mới đạt 1,4 tỷ đồng, bằng 90,7% so với cùng kỳ; thu tiền cấp quyền sử dụng đất đạt trên 49 tỷ đồng, bằng 97,9% so với cùng kỳ. Trong 4 tháng đầu năm, toàn huyện vẫn còn 29 doanh nghiệp nợ thuế giá trị gia tăng, với số tiền trên 3,6 tỷ đồng; 5 doanh nghiệp, 22 cá nhân nợ tiền thuê đất, với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng; Tại hội nghị, Ban chỉ đạo thu ngân sách huyện bàn giải pháp đôn đốc, thu thuế tại các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh buôn bán, giải pháp thực hiện việc kiểm tra sử dụng thuê đất của các cơ sở, tổ chức, cá nhân... giải pháp về thu hồi nợ đọng của các tổ chức, cá nhân chây ỳ. 

 

Phát biểu kết luận tại  cuộc họp, Đ/c Phạm Văn Hằng- Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo thu ngân sách huyện đề nghị các ngành, các địa phương rà soát, tập trung thu ngân sách trong quý II, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các loại thuế, phí và lệ phí trên cơ sở kế hoạch của từng tháng, từng quý. Bên cạnh đó, các ngành phối hợp chặt chẽ, thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc để nâng cao trách nhiệm đối với người nộp thuế. Đối với các doanh nghiệp, cá nhân chây ỳ nợ thuế, nợ tiền thuê đất, Đ/c Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành chuyên môn mời gọi làm việc trực tiếp với Ban chỉ đạo thu ngân sách huyện để tháo gỡ khó khăn, kiên quyết thu hồi nợ đọng theo đúng quy định. Thực hiện tốt việc đấu giá quyền sử dụng đất theo Quyết định 372 của UBND tỉnh để tăng thu ngân sách. Chỉ đạo chi cục thuế huyện đẩy nhanh tiến hộ điều tra diện hộ theo đúng kế hoạch. Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đất thuê, có biện pháp xử lý kiên quyết việc sử dụng sai mục đích. Kiểm tra chặt chẽ việc kê khai thuế, thực hiện nghiêm quy trình quản lý và cưỡng chế nợ thuế...  

Thu Thủy
Đài TT-TH huyện

( Ngày 08 tháng 05 năm 2018 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: