UBND huyện chỉ đạo các địa phương tổ chức chăm sóc, bảo vệ lúa xuân.

Đến thời điểm hiện tại 11.600 ha lúa xuân của huyện nhà đang phát triển tốt. Tuy nhiên, 1 số diện tích lúa gieo thẳng không đảm bảo mật độ và đang xuất hiện Bệnh đạo ôn, rầy lưng trắng, tuyến trùng hại rễ. Để đảm bảo an toàn cho lúa, UBND huyện chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn nông dân chăm sóc, bảo vệ lúa.

         Cùng với việc giữ đủ nước cho lúa, không để ruộng bị hạn, các địa phương khuyến cáo nông dân nhỏ bỏ những khám mạ dư thừa trên ruộng để hạn chế bệnh đạo ôn, khô vằn phát sinh, lây lan diện rộng. Đối với diện tích lúa gieo thẳng cần cho nước vào ngập chân lúa, ngăn ngừa tuyến trùng hại rễ. Bên cạnh đó tranh thủ điều kiện thời tiết ấm, tiến hành bón thúc cho lúa ngay sau khi lúa bắt đầu đẻ nhánh bằng phân NPK chuyên thúc theo phương châm nặng đầu nhẹ cuối. Đối với lúa cấy không bón đạm đơn, đặc biệt là các giống BC15, Q5 và 1 số giống dễ nhiễm Bệnh đạo ôn. Dùng 15-17kg phân NPK bón cho 1 sào. Đối với lúa gieo thẳng khi lúa được 2,5-3 lá bón nhử 2-3kg đạm/sào; khi lúa đạt 3-4 lá tiến hành bón thúc kết hợp tỉa dặm đảm bảo mật độ. Khuyến cáo nông dân tiếp tục tổ chức bắt diệt chuột, ốc bươu vàng bằng các biện pháp đảm bảo an toàn cho lúa xuân ngay từ đầu vụ. 

Tiến Quang
Đài TT-TH huyện

( Ngày 01 tháng 03 năm 2018 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: