UBND huyện triển khai kế hoạch tổ chức diệt chuột bảo vệ sản xuất năm 2018

Sáng ngày 16/1, UBND huyện triển khai kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Đức Kiếm - Phó Chủ tịch UBND huyện.

             Theo kế hoạch, trong năm 2018, UBND huyện chỉ đạo tổ chức 7 đợt diệt chuột đồng loạt trên phạm vi toàn huyện, trong đó vụ xuân thực hiện 3 đợt, vụ mùa 2 đợt và vụ đông 2 đợt. Riêng vụ xuân, tổ chức diệt chuột đợt 1 tổ chức từ ngày 15/1 đến ngày 30/1 trùng vào thời điểm lấy nước đổ ải làm đất; đợt 2 thực hiện từ ngày 20/2 đến ngày 05/3, giai đoạn  sau khi cấy xong và đợt 3 thực hiện từ ngày 20 đến ngày 30/3, vào giai đoạn lúa phân hóa đòng. Ngoài lượng thuốc diệt chuột do UBND tỉnh hỗ trợ 1.159kg, UBND huyện chỉ đạo các địa phương cần kết hợp các biện pháp diệt chuột bằng thuốc sinh học, hóa học và các biện pháp thủ công. Tổ chức diệt, đánh bắt chuột đảm bảo đúng kỹ thuật và tuyệt đối an toàn cho người và gia súc, gia cầm, nghiêm cấm việc sử dụng điện diệt chuột.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Đức Kiếm – Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Trong thời gian tới các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở phải quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác diệt chuột đạt hiệu quả cao nhất. Giao cho phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn kịp thời tiếp nhận, cấp phát đúng, đủ thuốc diệt chuột do UBND tỉnh hỗ trợ về các địa phương; phối hợp với các cơ quan chuyên môn, chính quyền các xã, thị trấn hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra. Đối với các xã, thị trấn cần kiện toàn Ban chỉ đạo diệt chuột để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện. Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm huy động mọi người dân cùng tham gia diệt chuột, khuyến khích thành lập các Tổ, Đội đánh bắt chuột chuyên trách đảm nhận việc diệt chuột bảo vệ sản xuất phát triển, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra đối với sản xuất lúa và rau màu trên địa bàn huyện./.

Đức Chung
Đài TT-TH huyện

( Ngày 16 tháng 01 năm 2018 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: