Huyện Đông Hưng triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018.

Huyện Đông Hưng triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018.

 Năm 2017, tổng thu ngân sách của huyện Đông Hưng đạt trên 1.076 tỷ đồng, vượt dự toán 26,6%, trong đó thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 276 tỷ đồng, tăng 24,5% so với dự toán năm. Tổng chi ngân sách địa phương trong năm cũng thực hiện trên 1.047 tỷ, tăng 22% so với dự toán, trong đó chi cho đầu tư phát triển đạt gần 318 tỷ đồng, vượt dự toán 43%. Công tác thu, chi ngân sách được điều hành linh hoạt, khoa học, đúng quy định và kịp thời phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Năm 2018, huyện Đông Hưng chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm, tăng cường quản lý nguồn thu và đối tượng thu trên địa bàn, tập trung tăng thu ở các lĩnh vực xây dựng cơ bản, vận tải, phí, lệ phí trước bạ… phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu được giao. Bên cạnh đó thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, đảm bảo cân đối giữa chi cho đầu tư phát triển và chi tiêu dùng thường xuyên.

Đức Chung – Mạnh Tuấn
Đài TT-TH huyện

( Ngày 15 tháng 01 năm 2018 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: