Ban Tuyên giáo Huyện ủy

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

      1. Phạm Xuân Thiện - Trưởng ban

              Điện thoại: 0984.644.353

 

       2. Phạm Văn Huân - Phó trưởng ban

             Điện thoại: 0985.560.269

 

        3. Trần Thị Thanh Thủy - Phó trưởng ban

             Điện thoại: 0978.887.386

 

II. VỊ TRÍ VÀ NHIỆM VỤ


( Ngày 28 tháng 09 năm 2015 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: