Ban Dân vận Huyện ủy

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

      1. Vũ Viết Mạnh - Trưởng ban

               Điện thoại: 0912.180.378

 

      2. Trần Văn Uyển - Phó trưởng ban

               Điện thoại: 0902.185.948

 

      3. Đinh Thị Hoa - Phó trưởng ban

               Điện thoại: 0942.029.838

 

II. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: