Ban Tổ chức Huyện ủy

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

    1. Phạm Văn Viễn - Trưởng ban

           Điện thoại: 0903.269.802

 

    2. Nguyễn Xuân Đán - Phó trưởng ban

          Điện thoại: 0989.750.694

 

     3. Nguyễn Khắc Lập - Phó trưởng ban

           Điện thoại: 0978.355.268

 

II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ


( Ngày 30 tháng 09 năm 2015 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: