Văn phòng Huyện ủy

 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

     1. Vương Đức Hằng - Chánh văn phòng

                Điện thoại: 0985.896.052

 

     2. Hoàng Minh Tuyến - Phó Chánh văn phòng

                Điện thoại: 0363.851.820

 

     3. Nguyễn Văn Quân - Phó Chánh văn phòng

                Điện thoại: 0912.474.249

 

II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: